Tunnelbrandblusinstallaties

De hulppost, ook wel genoemd bluspost, is speciaal ontwikkeld om bij ongeval of brand de hulpmiddelen, zoals blusmiddelen, op een voor het publiek begrijpelijke wijze ter beschikking te stellen. De gebruikersvriendelijkheid blijkt onder meer uit het feit dat de hulpmiddelen van buitenaf zichtbaar zijn en dus uitnodigen voor gebruik. Na het openen van de hulppostdeur kan het spuitpistool door de gebruiker gepakt worden en draait de slanghaspel naar buiten. Hierdoor wordt de gebruiksdrempel verlaagd.

Bij inzet van de blusmiddelen in een vroegtijdig stadium van de brand wordt de kans op een succesvolle blusactie vergroot en de kans op een oncontroleerbare uitslaande brand verkleind. De bluspost kan zowel door het publiek als door professionele hulpverleners worden gebruikt. De voor de professionele hulpverleners bedoelde hulpmiddelen bevinden zich achter een aparte deur met een aparte sluiting, die alleen door de hulpverlener kan worden geopend.

De bluspost wordt toegepast in alle voor het publiek toegankelijke (ondergrondse) ruimten. De aan de binnenzijde van de deur gemonteerde slanghaspel is voorzien van een injectiesysteem dat het bluswater voorziet van een schuimvormend middel AFFF. De bluskracht van het blusmiddel wordt hierdoor vergroot.

Proeven hebben aangetoond dat het zelfs voor “leken” heel goed mogelijk is om vloeistofbranden met een oppervlakte tot een tiental m² met deze slanghaspelcombinatie te bestrijden.

De installatie van de complete post is eenvoudig door het geheel als een module te monteren.

Het ontwerp van de bluspostinstallaties is Europees gedeponeerd onder nummer 02075236.6.

bluspost   bluspost-open